Colaboración coa Deputación da Coruña

Cocina Económica de La Coruña · 07/05/2022

No ano 2021, a Deputación da Coruña renovou a súa colaboración coa Cociña Económica da Coruña por medio da convocatoria anual do Programa de subvencións a entidades sen fin lucro para o mantemento e o investimento en centros de servizos sociais.

Nesta ocasión, a Administración Provincial lle concedeu á Cociña Económica dúas subvencións polos seguintes conceptos e importes:

No capítulo de mantemento a contía da subvención foi de 19.500 euros, destinados aos soldos e salarios do persoal da entidade.

E no referente ao investimento, a Cociña Económica percibiu unha subvención por importe de 6.326 euros, destinados a cambiar o falso teito e as luminarias da primeira planta do edificio da rúa Cordelería.

Dende aquí queremos agradecer encarecidamente á Deputación da Coruña o seu apoio nestes tempos tan complexos.

MOITAS GRAZAS.

  Volver